You are here: Home Thi Công Chống Thấm
Anh Sang

Biện pháp thi công chống thấm

I.  PHƯƠNG ÁN  THI CÔNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM .

  A. PHƯƠNG ÁN  THI CÔNG CHỐNG THẤM NGƯỢC.

 

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN CHỐNG THẤM

1. CHỐNG THẤM VÁCH TẦNG HẦM

 1.1 Phương án:

  a. Vật liệu sử dụng:

    ♦ Koseal super: Chống thấm thẩm thấu gốc xi măng vô cơ.

  b. Dụng cụ thi công :

    ♦ Dụng cụ cọ, rây sàn mịn, máy phun hóa chất chống thấm, thùng rỗng, máy trộn, bình xịt nước tạo ẩm.

  c. Chuẩn bị mặt bằng: 

   ♦ Sau khi bên A đã thi công lắp đặt xong bê tông Vách tầng hầm, bê tông đạt được cường độ theo yêu cầu Về kỹ thuật,bên A tiến hành cho gỡ cofa, cắt chân ti sắt thừa, xữ lý lại những vị trí bê tông bị rỗ tổ ong nếu có, đục tỉa những vị trí bê tông thừa ba dớ trước khi bàn giao mặt bằng cho bên thi công chống thấm.

   ♦ Lắp đặt Water Stop tại những vị trí mạch ngừng bê tông.

  d. Thi công chống thấm:

   ♦ Chuẩn bị mặt bằng trước khi thi công chống thấm Koseal Super:

    Bên thi công chống thấm tiến hành vệ sinh lại bề mặt, tạo ẩm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

   ♦ Thi công lắp đặt chống thấm Koseal Super:

   ♦ Phun bằng máy hoặc quét bằng cọ 02 lớp Koseal Super dưới dạng vữa sệt lên toàn bộ bề mặt (mặt trong) vách tầng hầm cần chống thấm với định mức 1,2kg/m2 cho 02 lớp.

   ♦ Bảo dưỡng nước trong vòng 3 ngày trước khi bàn giao cho bên A.

2. CHỐNG THẤM SÀN TẦNG HẦM

 2.1 Phương án:

   a. Vật liệu sử dụng:

   ♦ Koseal super: Chống thấm thẩm thấu gốc xi măng vô cơ

   b.  Dụng cụ thi công: (Bên B)

   ♦ Dụng cụ cọ, máy phun hóa chất chống thấm, rây sàn mịn, thùng rỗng, máy trộn vật liệu, bay hồ…

  c. Chuẩn bị mặt bằng:

    Mặt bằng chống thấm cho sàn sau khi bên A đã thi công lắp đặt xong bê tông đài móng, dầm và bê tông lót sàn tầng hầm, gia công sắt sàn nhưng trước khi lắp đặt bê tông sàn tầng hầm thì bàn giao mặt bằng cho bên thi công chống thấm.

  d. Thi công chống thấm:

·    Chuẩn bị mặt bằng trước khi rắc khô bột  chống thấm Koseal Super

    Bên thi công chống thấm tiến hành kiểm tra bề mặt theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

·    Thi công lắp đặt chông thấm Koseal Super

   ♦ Rắc khô bột Koseal Super lên trên bề mắt bê tông lót sàn tầng hầm với định mức 1,2kg/m2. Sau đó bàn giao mặt bằng cho bên A lắp đặt bê tông sàn.

   ♦ Rắc khô bột Koseal Super lên toàn bộ mặt trên của bê tông sàn tầng hầm với định mức 1,0kg/m2 trong lúc bê tông sàn tầng hầm vừa mới lắp đặt khoảng 6 giờ. Sau đó bên A xoa nền(bên A xoa).  

 B. PHƯƠNG ÁN  THI CÔNG CHỐNG THẤM THUẬN

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN CHỐNG THẤM

1. CHỐNG THẤM SÀN TẦNG HẦM:

 1.1 Vật liệu sử dụng:

- Koseal super: Vật liệu chống thấm thẩm thấu gốc xi măng vô cơ

 1.2  Dụng cụ thi công:

 - Dụng cụ cọ, rây sàn mịn, máy phun hóa chất chống thấm, thùng rỗng, máy trộn, bình xịt nước tạo ẩm.

 1.3 Chuẩn bị mặt bằng:

 - Mặt bằng chống thấm cho sàn sau khi bên A đã thi công lắp đặt xong bê tông đài móng, dầm và bê tông lót sàn tầng hầm, gia công sắt sàn nhưng trước khi lắp đặt bê tông sàn tầng hầm thì bàn giao mặt bằng cho bên thi công chống thấm.

 - Lắp đặt Water Stop tại những vị trí mạch ngừng bê tông.

 1.4    Thi công chống thấm:

  a/ Chuẩn bị mặt bằng trước khi rắc bột chống thấm koseal Super:

   Bên thi công chống thấm tiến hành kiểm tra bề mặt theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

  b/ Thi công lắp đặt chống thấm koseal Super:

- Rắc khô bột Koseal Super lên trên bề mắt bê tông lót sàn tầng hầm với định mức 1,2kg/m2. Sau đó bàn giao mặt bằng cho bên A lắp đặt bê tông sàn

- Lắp đặt Water Stop tại những vị trí mạch ngừng bê tông.

2. CHỐNG THẤM VÁCH TẦNG HẦM:

 2.1 Vật liệu sử dụng:

 - Koseal Flex : Chống thấm gốc xi măng 02 thành phần đàn hồi.

 2.2  Dụng cụ thi công:

 - Dụng cụ cọ, thùng rỗng, máy trộn, bình xịt nước tạo ẩm, bay hồ…

 2.3 Chuẩn bị mặt bằng:

 - Sau khi bên A đã thi công lắp đặt xong bê tông vách tầng hầm, bê tông đạt được cường độ theo yêu cầu về kỹ thuật,bên A tiến hành cho gỡ cofa,  cắt chân ti sắt thừa, xữ lý lại những vị trí bê tông bị rỗ tổ ong, đục tỉa những vị trí bê tông thừa ba dớ (nếu có)… trước khi bàn giao mặt bằng cho bên B thi công chống thấm.

 2.4 Thi công chống thấm:

   a/ Chuẩn bị mặt bằng trước khi quét chống thấm Koseal Flex:

Bên thi công chống thấm tiến hành vệ sinh lại bề mặt, tạo ẩm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

    b/ Thi công lắp đặt chống thấm Koseal Flex:

Phun bằng máy hoặc quét bằng cọ 02 lớp Koseal Flex dưới dạng vữa sệt lên toàn bộ bề mặt vách tầng hầm cần chống thấm với định mức 2,0kg/m2 cho 02 lớp.


II.  PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CHỐNG THẤM HỐ THANG MÁY


THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN CHỐNG THẤM

1. PHƯƠNG ÁN:

 1.1 Vật liệu sử dụng:

   ♦ Koseal super: Chống thấm thẩm thấu gốc xi măng vô cơ.

 1.2 Dụng cụ thi công:

   ♦ Dụng cụ cọ, máy phun hóa chất chống thấm, rây sàn mịn, thùng rỗng, máy trộn, bình xịt nước tạo ẩm.

 1.3 Chuẩn bị mặt bằng:

   ♦ Sau khi bên A đã thi công lắp đặt xong bê tông sàn và vách hố thang máy, bê tông đạt được cường độ theo yêu cầu về kỹ thuật, bên A tiến hành cho gỡ cofa,  cắt chân ti sắt thừa, xữ lý lại những vị trí bê tông bị rỗ tổ ong nếu có, đục tỉa những vị trí bê tông thừa ba dớ, dọn sạch xà bần trước khi bàn giao mặt bằng cho bên thi công chống thấm.

   ♦ Lắp đặt Water Stop tại những vị trí mạch ngừng bê tông.

 1.4 Thi công chống thấm:

   a/ Chuẩn bị mặt bằng trước khi thi công chống thấm Koseal Super

    Bên thi công chống thấm tiến hành vệ sinh lại bề mặt, tạo ẩm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

   b/ Thi công lắp đặt chông thấm Koseal Super

   ♦ Phun bằng máy hoặc quét bằng cọ 02 lớp Koseal Super dưới dạng vữa sệt lên toàn bộ bề mặt vách và sàn hố thang máy với định mức 1,2kg/m2 cho 02 lớp.

   ♦ Bảo dưỡng nước trong vòng 03 ngày trước khi bàn giao cho bên A

III. PHƯƠNG ÁN  THI CÔNG CHỐNG THẤM BỂ NƯỚC NGẦM, HẦM TỰ HOẠI


THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN CHỐNG THẤM

1. PHƯƠNG ÁN

 1.1 Vật liệu sử dụng:

   ♦ Koseal Flex : Chống thấm gốc xi măng 02 thành phần đàn hồi.

 1.2 Dụng cụ thi công:

   ♦ Dụng cụ cọ, thùng rỗng, máy trộn, bình xịt nước tạo ẩm, bay hồ…

 1.3 Chuẩn bị mặt bằng:

   ♦ Sau khi bên A đã thi công lắp đặt xong bê tông vách và sàn của hạng mục bể nước ngầm và hầm tự hoại, bê tông đạt được cường độ theo yêu cầu về kỹ thuật, bên A tiến hành cho gỡ cofa,  cắt chân ti sắt thừa, xữ lý lại những vị trí bê tông bị rỗ tổ ong nếu có, đục tỉa những vị trí bê tông thừa, ba dớ trước khi bàn giao mặt bằng cho bên thi công chống thấm.

   ♦ Lắp đặt Water Stop tại những vị trí mạch ngừng bê tông.

 1.4  Thi công chống thấm:

   a/ Chuẩn bị mặt bằng trước khi quét chống thấm Koseal Flex:

    Bên thi công chống thấm tiến hành vệ sinh lại bề mặt, tạo ẩm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

   b/ Thi công lắp đặt chông thấm Koseal Flex:

    Phun bằng máy hoặc quét bằng cọ 02 lớp Koseal Flex dưới dạng vữa sệt lên toàn bộ bề mặt vách và sàn bể nước ngầm và hầm tự hoại cần chống thấm với định mức 2,0kg/m2 cho 02 lớp.


IV. BIỆN PHÁP  THI CÔNG CHỐNG THẤM TOILET, BAN CÔNG, PHÒNG THU RÁC:

 

THUYẾT MINH QUY TRÌNH THI CÔNG

1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG:

♦    Koseal Flex (Chống thấm gốc xi măng 02 thành phần đàn hồi)

2. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:

♦    Bên A (bên bàn giao mặt bằng) :

    Bề mặt cần chống thấm phải được dọn sạch những chướng ngại vật như dàn giáo, cát, xà bần và các loại vật liệu rời khác. Tô tường cao 200mm. Lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước đầy đủ.

♦    Bên B ( bên thi công chống thấm) :   

    Làm sạch bề mặt cần chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

Lưu ý quan trọng:  Lớp chống thấm cần được thực hiện cao lên chân tường, chân cột 200mm.

3. DỤNG CỤ THI CÔNG:

♦    Cọ, rulô, chổi quét, bay hồ, thùng rổng...

4. THI CÔNG:

Quét 02 lớp chống thấm:

-    Lớp 1 : Quét 01 lớp Koseal Flex.

-    Lớp 2 : Quét 01 lớp Koseal Flex.


V)  BIỆN PHÁP  THI CÔNG CHỐNG THẤM SÀN MÁI , SÂN THƯỢNG

 

THUYẾT MINH QUY TRÌNH THI CÔNG

1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG:

♦    Koseal Flex ( Chống thấm gốc xi măng 02 thành phần đàn hồi ).

2. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:

♦    Bên A (bên bàn giao mặt bằng):

    Bề mặt cần chống thấm phải được dọn sạch những chướng ngại vật, cát, xà bần và các loại vật liệu rời khác. Lắp đặt hệ thống ống thoát nước đầy đủ.

♦    Bên B ( bên thi công chống thấm):   

    Làm sạch bề mặt cần chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

Lưu ý quan trọng: Lớp chống thấm cần được thực hiện cao lên chân tường, chân cột 200mm.

3. DỤNG CỤ THI CÔNG:

♦    Cọ, rulô, chổi quét, bay, hồ, thùng rỗng...

4. THI CÔNG:

Quét 02 lớp chống thấm:

-    Lớp 1 : Quét 01 lớp Koseal Flex.

-    Lớp 2 : Quét 01 lớp Koseal Flex.

Bên A cán vữa bảo vệ hoặc thi công lớp hoàn thiện.


VI.  BIỆN PHÁP THI CHỐNG THẤM SÊ NÔ

 

THUYẾT MINH QUY TRÌNH THI CÔNG

1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG:

♦    Koseal Flex (Chống thấm gốc xi măng 02 thành phần đàn hồi)

2. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:

♦    Bên A (bên bàn giao mặt bằng):

    Bề mặt cần chống thấm phải được dọn sạch những chướng ngại vật, cát, xà bần và các loại vật liệu rời khác. Lắp đặt hệ thống ống thoát nước đầy đủ.

♦    Bên B ( bên thi công chống thấm):   

     Làm sạch bề mặt cần chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm

Lưu ý quan trọng: Lớp chống thấm cần được thực hiện cao lên tận thành sê nô.

3. DỤNG CỤ THI CÔNG:

♦    Cọ, rulô, chổi quét, bay hồ, thùng rổng...

4. THI CÔNG CHỐNG THẤM:

Quét 02 lớp chống thấm:

-    Lớp 1 : Quét 01 lớp Koseal Flex.

-    Lớp 2 : Quét 01 lớp Koseal Flex.

Bên A cán vữa bảo vệ.

VII. PHƯƠNG ÁN  THI CÔNG CHỐNG THẤM BỂ CHỨA NƯỚC, HỒ BƠI, BỂ CÁ

 

THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN CHỐNG THẤM

1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG:

♦    Koseal Flex : Chống thấm gốc xi măng 02 thành phần đàn hồi.

2. DỤNG CỤ THI CÔNG:

♦    Dụng cụ cọ, thùng rỗng, máy trộn, bình xịt nước tạo ẩm, bay hồ…

3. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:

♦    Bên A (bên bàn giao mặt bằng) :

   Bề mặt cần chống thấm phải được dọn sạch những chướng ngại vật, cát, xà bần và các loại vật liệu rời khác. Lắp đặt hệ thống ống  cấp thoát nước đầy đủ.

♦    Bên B ( bên thi công chống thấm):   

   Làm sạch bề mặt cần chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

4. THI CÔNG CHỐNG THẤM:

   a/ Chuẩn bị mặt bằng trước khi quét chống thấm Koseal Flex:

    Bên thi công chống thấm tiến hành vệ sinh lại bề mặt, tạo ẩm theo yêu cầu kỹ thuật của vật liệu chống thấm.

   b/ Thi công lắp đặt chông thấm Koseal Flex:

    Quét 02 lớp Koseal Flex dưới dạng vữa sệt lên toàn bộ bề mặt sàn và vách hồ bơi, bể cá cần chống thấm.

VIII.  BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẦU ỐNG XUYÊN SÀN

 

THUYẾT MINH QUY TRÌNH THI CÔNG

1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG: Vữa rót không co ngót, keo chấm thấm.

2. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:

♦    Bên A (bên bàn giao mặt bằng) :

    Bên A phải lắp đặt hệ thống ống thoát nước, cố định đầu ống, trước khi bàn giao cho bên B.

♦    Bên B ( bên thi công chống thấm) :   

    Làm sạch bề mặt cần chống thấm khỏi bụi bẩn và các vật liệu rời khác đúng theo kỹ thuật chống thấm.

3. DỤNG CỤ THI CÔNG:

♦    Búa, đục nhọn, bay hồ .

4. THI CÔNG:

    Đục thành rãnh 30x30 mm tai vị trí tiếp giáp giữa sàn và đầu ống, sau đó đổ vào rãnh vừa đục bằng vữa rót không co ngót 20mm, rồi dùng keo chống thấm trét đầy rãnh theo kỹ thuật chống thấm.

IX.  BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐẦU ỐNG XUYÊN VÁCH


THUYẾT MINH QUY TRÌNH THI CÔNG

1. VẬT LIỆU SỬ DỤNG: keo chống thấm

2. CHUẨN BỊ MẶT BẰNG:

♦    Bên A (bên bàn giao mặt bằng) :

   Bên A phải lắp đặt hệ thống ống cấp nước, cố định đầu ống, trước khi bàn giao cho bên B.

♦    Bên B ( bên thi công chống thấm) :   

    Làm sạch bề mặt cần chống thấm khỏi bụi bẩn và các vật liệu rời khác đúng theo kỹ thuật chống thấm.

3. DỤNG CỤ THI CÔNG:

♦    Búa, đục nhọn, bay hồ .

4. THI CÔNG:

    Đục thành rãnh 20x20 mm tai vị trí tiếp giáp giữa vách và đầu ống, sau đó trét đầy rãnh vừa đục bằng keo chống thấm theo kỹ thuật chống thấm.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 6 2010 03:58 )  

Tư Vấn Kỹ Thuật

Tư vấn báo giá
091 671 33 66
Mr Hải
091 671 33 66

Công trình tiêu biểu

Cao ốc văn phòng GLIMEX

Chung cư Thủ Thiêm Stars

Hoàng Tháp Plaza

Khách sạn Danh

Khách sạn New Pacific

Chung cư Thủ Thiêm Stars

Trung tâm thương mại chợ lớn Quy Nhơn

Khách trực tuyến

Hiện có 3 khách Trực tuyến